تبلیغات
khalvatgahe-khorshid - درس های عاشورایی
khalvatgahe-khorshid
خوب ترین خبر
جمعه 4 مهر 1393 :: نویسنده : نورالدین قدیمی
                            درس های عاشورایی
      

در بررسی عوامل مهم و تاثیرگذار درقیام مقدس و پرشکوه حضرت امام حسین (ع)علیه حکومت اموی و خلیفه فاسد وقت - یزید بن معاویه - موارد زیادی را می توان برشمرد ولی نکته برجسته ای که می توان از آن به عنوان هدف و انگیزه اصلی سیدالشهداء(ع) نام برد، مبارزه با انحراف های بنیادی و اساسی رواج یافته در جامعه اسلامی آن زمان بود.انحراف هایی که زادگاه اصلی شان سقیفه و علت اصلی شان خارج شدن حکومت اسلامی از مسیر هدایتی خود بود.

پس ازشهادت حضرت امام علی (ع)،حکومت به طورکامل دراختیارحزب ضداسلامیاموی وسلسه سفیانی قرار گرفت. به گواهی اسناد تاریخی، سران این حزب - بنی امیه -هیچ

اعتقادی به اسلام و اصول آن نداشتند و ظهور اسلام و به قدرت رسیدن پیامبر اعظم (ص) را جلوه ای از پیروزی تیره بنی هاشم بر تیره بنی امیه در جریان مبارزات طایفه ای در درون قبیله بزرگ قریش می دانستند.

بنی امیه، که نتوانسته بود از به کار بستن انواع و اقسام روش ها و مبارزات خشن و ضد انسانی نظامی ،اقتصادی و حتی سیاسی و اجتماعی برای نابودی اسلام یا حداقل جلوگیری از گسترش آن و تضعبف جایگاه اهل بیت (ع) بهره ای ببرد، با یک حرکت خزنده و در پوشش اسلام توانست به مناصب کلیدی دست یافته و پس از سال چهلم هجری قمری،حکومت اسلامی را در دست بگیرد.بنابراین، سرنوشت و مقدرات امت اسلامی به دست این جریان و حزب ضداسلامی افتاد.

حکومت بیست ساله معاویه با مرگ او به پایان رسید ویزید بر جای او نشست. با به قدرت رسیدن یزید ،انحرافات بنیادی به اوج خود رسید و جاهلیت نو درپوشش اسلام تجلی یافت.

امام حسین (ع) به طور طبیعی نمی توانست در برابرچنین فاجعه ای سکوت کند و احساس وظیفه می کرد که در برابر این وضعیت و شرایط به وجود آمده اعتراض و مخالفت خودراعلنی نماید.

با مطالعه و بررسی سخنان ،نامه ها و اسنادی که از امام حسین (ع) در تاریخ ثبت شده است، می توان دریافت که هدف اصلی قیام سالار شهیدان (ع) برخورد با انحراف های به وجود آمده در اسلام و حکومت اسلامی نسبت به مسیری بوده است که پیامبر اعظم اسلام،حضرت محمد مصطفی (ص) اصول آن را ترسیم کرده بود.

از نظر امام حسین (ع)، پیشوا و رهبر مسلمانان شرایط و ویژگی هایی داشت که امویان فاقد آن ها بودند و علت اساسی انحراف ها و گمراهی ها این بود که عناصر فاسد و غیر لایق بر مسند خلافت اسلامی و جایگاه والای پیامبر(ص) تکیه زده بودند و حاکمیت و زمامداری آنها آثار و نتایج بسیار تلخ و ویرانگری به وجود آورده و باعث شده بود که سرنوشت تلخ تری در انتظار اسلام و مسلمانان باشد.

در ادامه این نوشتار،به چند نمونه از این سخنان و نامه ها اشاره می شود .

1.بعد از به قدرت رسیدن یزید و زمانی که امام حسین (ع) برای بیعت در فشار قرار گرفت،در پاسخ ولید - حاکم مدینه - که پیشنهاد بیعت با یزید را داده بود، فرمود: « اینک که مسلمانان به فرمانروایی مانند یزید گرفتار شده اند، باید فاتحه اسلام را خواند.»

2.امام حسین(ع) در پاسخ نامه کوفیان نوشت :«امام و پیشوای مسلمانان کسی است که به فرمان خدا عمل کند ،راه قسط و عدل را در پیش گیردو ازحق پیروی کندو با تمام وجود خویش مطیع خدا باشد »

3.امام حسین (ع) هنگام عزیمت به سوی عراق و رویارویی با سپاه حر،خطبه ای را ایراد کرد و طی آن انگیزه قیام خود را چنین شرح داد: « مردم ! پیامبر خدا (ص) فرمود : هر مسلمانی با حکومت ستمگری رو به رو شود که حرام خدا را حلال بشمارد و پیمان الهی را در هم شکند ، با سنت و قانون پیامبر از در مخالفت وارد شود ،در میان بندگان خدا راه گناه و معصیت و تجاوزگری و دشمنی در پیش گیرد ولی او در مقابل چنین حکومتی با عمل یا با گفتار اظهار مخالفت نکند ، برخداوند است که آن فرد( ساکت) را به کیفر همان ستمگر ( آتش جهنم) محکوم کند.مردم ! آگاه باشید اینان (بنی امیه) اطاعت خدا را ترک و پیروی از برخود فرض کرده اند . فساد راترویج و حدود الهی را تعطیل کرده اند...و من به هدایت و رهبری جامعه مسلمانان و قیام بر ضد این همه فساد مفسدان که دین جدم را تغییر داده اند ،از دیگران شایسته ترم .»

حاکمیت بنی امیه، که امام (ع) در این سخنان به گوشه هایی از آثار سوء آن اشاره کرده است، در شئون مختلف جامعه اسلامی اثر گذاشته و فساد و آلودگی و گمراهی را گسترش داده و عمومی کرده بود . امام حسین (ع) در موارد متعددی به این عواقب سوء اشاره کرده و به مردم هشدار داده بود که به چند نمونه اشاره می شود.

الف.محو سنت های دینی و رواج بدعت ها

امام حسین (ع) پس از ورود به مکه ، به سران  قبائل بصره نامه ای فرستاد که بخشی از آن به شرح زیر است:

«...اینک، پیک خود را با این نامه به سوی شما می فرستم .شما را به کتاب خدا وسنت پیامبر(ص) دعوت می کنم زیرا در شرایطی قرار گرفته ایم که سنت پیامبر (ص) به کلی از بین رفته و بدعت ها زنده شده است . اگر سخن مرا می شنوید شما را به راه راست هدایت خواهیم کرد.»

ب.عمل نشدن به حق

امام حسین (ع) در راه عراق در منزلی به نام "ذی حسم" در میان یاران خود به پا خاست و خطبه ای به این شرح ایراد کرد :         

  « پیشامدها همین است که می بینید.جداً ، اوضاع زمان دگرگون شده ،زشتی ها آشکار و نیکی ها و فضیلت ها از محیط ما رخت بربسته است و از فضیلت ها جز اندکی مانند قطرات ته مانده ظرف آب باقی مانده است . مردم در زندگی پست و ذلت باری به سر می برند و صحنه زندگی همچون چراگاهی سنگلاخ و کم علف به جایگاهی سخت و دشوار تبدیل شده است.آیا نمی بینید که دیگر به حق عمل نمی شود ؟ در چنین وضعی ، جا دارد که شخص با ایمان از جان خود بگذرد و مشتاق دیدار پروردگار باشد.در چنین محیط ذلت بار و آلوده ای ، مرگ را جز سعادت و زندگی با ستمگران را جز رنج و آزردگی و ملال نمی دانم."

ج.از بین رفتن هویت دینی

حاکمیت زمامداران اموی و اجرای سیاست های ضد اسلامی در دوران حکومت آنان، هویت دینی مردم را مسخ کرده و ارزش های معنوی را در جامعه از بین برده بود.امام (ع) در ادامه سخنان خود  در منزل "ذی خسم"  فرمود : « مردم بندگان دنیایند .دین به صورت ظاهری و در حد حرف و سخن در زبانشان مطرح می شود .تا زمانی که معاش و زندگی مادیشان رونق دارد، در اطراف دین گرد می آیند، اما زمانی که با بلا و گرفتاری آزمایش شدند ، دینداران در اقلیت هستند .»

·         آثارو نتایج قیام عاشورا

قیام عاشورا و شهادت مظلومانه سیدالشهدا(ع) و یاران باوفایش در کربلا، آثار بی شمار و حرکت فراوانی در پی داشت که خون تازه ای در رگ های جامعه اسلامی جاری کرد.

این قیام مقدس ، جو نامطلوب حاکم شده بر جوامع اسلامی را در هم شکست  و در طول تاریخ جاودانه ماند.در ادامه ، به برخی از آثار و نتایج قیام عاشورا به صورت فهرست وار اشاره می شود.

1. پیروزی ریشه ای اسلام و حفظ آن ازخطر نابودی

2. قطع نفوذ دینی بنی امیه بر افکار عمومی مردم

3. احساس گناه  و شرمساری در جامعه ، به دلیل یاری نکردن حق و کوتاهی در ادای تکلیف

4. فروریختن ترس و وحشت از اقدام عملی و قیام برضد ستم و ستمگر

5. رسوایی یزیدیان و حزب حاکم اموی در طول تاریخ

6. بیداری روح مبارزه در مردم و تقویت و رشد انگیزه های مبارزاتی انقلابیون در راه حق

7. پدید آمدن مکتب جدید اخلاقی و انسانی در جامعه (ارزش های نوین عاشورایی و حسینی)

8. پدید آمدن انقلاب های متعدد علیه ستگران با الهام از حماسه کربلا

9. الهام بخشی عاشورا به همه نهضت های رهایی بخش و حرکت های انقلابی تاریخ

10. تبدیل شدن "کربلا و عاشورا" به دانشگاه عشق و ایمان و جهاد و شهادت برای نسل های انقلابی شیعه بلکه همه مبارزان باظلم وستم درطول تاریخ

11. شناخت اهل بیت (ع) به عنوان پیشوایان صالح برای امت اسلامی

12. ایجاد حس  همکاری وهمدردی اجتماعی در میان مردم

13. ایجاد زمینه برای تشکیل نهضت های آزادی بخش پس از عاشورا (تداوم انقلاب عاشورا )

14. به وجود آمدن پایگاه نیرومند و عمیق و گسترده تبلیغی و سازندگی در طول تاریخ بر محور شخصیت و شهادت سیدالشهداء(ع) وشهدای کربلا

·      درس های عاشورایی

درس تاریخی قیام مقدس حضرت  سید الشهدا (ع) به زمان و مکان خاصی منحصر نیست و فراتر از محدوده زمان و مکان وبرای همه انسان های طول تاریخ است . بر مبنای پیام قیام عاشورایی حضرت اباعبداللّه الحسین (ع) ، درهر جامعه ای که :

1.  به حق عمل و از باطل خودداری نشود؛

2 .  بدعت ها زنده و سنت ها نابود شود ؛

3.  احکام خدا تغییر و تحریف شود ؛

4 . حاکمان و زمامداران با زور و ستمگری با مردم رفتار کنند؛

5 .  هر جامعه ای که ویژگی های جاهلیت را داشته باشد؛

6 .هرجامعه ای که در آن ازحاکم ورهبرعادل اسلامی اطاعت نشود؛

و...

جامعه ای یزیدی است که ضرورت دارد با آن مقابله شود . بدیهی است عمل کننده به این پیام وقیام کننده برعلیه این زشتی ها در هر زمان ومکانی ، کاری حسینی خواهد بود.

وقوع انقلاب اسلامی در ایران و قیام مردم مسلمان و قهرمان ایران با رهبری ولایت فقیهورهبری جامعه اسلامی بر ضد ستمگری های رژیم فاسد پهلوی و مقابله با سیاست های شیطانی و ضد بشری آمریکا و استکبار وصهیونیسم جهانی در گذشته و حال ، ایستادگی ومبارزه با دشمن بعثی وحامیان جهانی ومنطقه ای رژیم صدام در طول هشت سال دفاع مقدس و الگو گرفتن مسلمانان به ویژه شیعیان سایرکشورهای اسلامی ازمردم قهرمان و ولایتمدار ایران و تشکیل جبهه مقاومت اسلامی برای مقابله با سیاستهای استکباری و فرق انحرافی تشکیل شده به اسم اسلام ،با عمل به پیام جاوید قیام سید الشهدا (ع) انجام شده و می شود. تا وقتی به این پیام عمل شود ، انگیزه قیام درمقابل ظالمان وستمگران در نزد آزادی خواهان زنده مانده وپیروزی حق برباطل حتمی خواهد بود .

-----------------------------------------
برای رفتن به صفحه اصلی بررویخوب ترین خبر کلیک کنید  
نوع مطلب : اهل بیت (ع)ومناسبت ها ی مذهبی ، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
جمعه 23 آبان 1393 10:40 ب.ظ
عالی نوشتید ممنون
پنجشنبه 22 آبان 1393 08:45 ق.ظ
سلام علیکم. ازنوشته زیبا ونگاه جالبتون به عاشورای حسینی تشکرمیکنم.
ولی ما بایدجواب این سئوال به خودمان بدهیم که واقعا دررفتارمان چقدربه این درسها عمل می کنیم.
التماس دعا
دوشنبه 12 آبان 1393 08:33 ق.ظ
عالی بود ممنون
اللهم عجل لولیک الفرج
یکشنبه 11 آبان 1393 09:21 ق.ظ
سلم برحسین شهید وعباس علمدارباوفایش
التماس دعا
شنبه 10 آبان 1393 03:48 ب.ظ
یاسیدالشهدا عزیزخداحسین
ای نورچشم حضرت خیرالنساحسین
محکم گره بزن دل مارابه زلف خود
ای زاده علی مرتضی حسین

التماس دعا
شنبه 10 آبان 1393 11:27 ق.ظ
منزلگه عشاق دل آگاه حسین است
بیراهه نروساده ترین راه حسین است
ازمردم گمراه جهان راه مجویید
نزدیکترین راه به الله حسین است
السلام علیک یااباعبدالله
شنبه 10 آبان 1393 08:57 ق.ظ
خیلی جالب وآموزنده بود. مباحث رامنطقی وتاثیرگذارمطرح کرده اید. تشکرمیکنم
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.


درباره وبلاگ

به نام خدایی كه انسان را مسافر كاروان انتظار گردانید.

سلام اى گل نرگس، اى كه شیرین ترین انتظار، انتظار تو، وبهترین منتظر، منتظرتوست .

... سلام ای خوبترین خبر

آقاجان !

اگرچه روسیاهیم و از روی شما شرمنده ،اما هرصبح جمعه ، کوچه های دلمان را آب وجارومی کنیم و انتظارآمدنت رامی کشیم و زیر لب زمزمه می کنیم که : شایداین جمعه بیاید شاید
پرده ازچهره گشاید شاید

*****
سلام براهالی دل ودوستان خوبم
به وبلاگ " خلوتگه خورشید" خوش آمدید.
دراین وبلاگ ، میزبان دیدگان مهربان شما خوبان هستم ومی خواهم خانه دلی رابناکنم برای
دوستان وهمراهان هم فکرو هم دل.
خوشحال می شوم این وبلاگ راخانه خودتان بدانید
و با نظرات خوب و ارزشمندتان برای ادامه راه کمکم کنید.
تصمیم دارم به امید و یاری خدای مهربان و همراهی شما
خوبان باصفا ، مطالبی پیرامون مهدویت و وجود مقدس
حضرت ولی عصر (عج)و سایر موضوعات مفید وموردنیاز،
خدمت دوستانم تقدیم کنم .
امید که توفیق ، رفیق راهم باشد
یاعلی مدد

مدیر وبلاگ : نورالدین قدیمی
مطالب اخیر
نظرسنجی
مطالب این وبلاگ را ازنظر غنی بودن وپاسخ گویی به نیاز مخاطبان چگونه ارزیابی می کنید
جستجو

آمار وبلاگ
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :